Przejdź do treści

NAWET 50% ZNIŻKI + BEZPŁATNA WYSYŁKA – KOŃCZY SIĘ DZISIAJ

Warunki usługi

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG


PRZEGLĄD
Ta witryna jest obsługiwana przez Yourcatneeds. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Yourcatneeds. Yourcatneeds oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków oraz warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Regulaminowi. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Udostępniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie dowolnej osobie niepełnoletniej pozostającej na Twoim utrzymaniu korzystania z tej witryny.


Nie możesz używać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych ani nie możesz podczas korzystania z Usługi naruszają jakiekolwiek przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi prawa autorskie).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym .
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy swoich Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (nie obejmujące danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.


Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub dowolnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.


Nagłówki użyte w tej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają lub w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.


Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENY
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi w dowolnym momencie (lub jakakolwiek jej część lub treść) bez powiadomienia w dowolnym momencie.


Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacja, zmiana ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.


Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług.

Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.


Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji, lub inny materiał zakupiony lub uzyskany przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że ewentualne błędy w Serwisie zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ ORAZ INFORMACJE O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani informacji.


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi w stanie „takim, jakim są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.


Jakiekolwiek wykorzystanie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych w witrynie odbywa się wyłącznie na Twoją na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę(-ów).


W przyszłości możemy także oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 8 – STRONY TRZECIE LINKI
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.


Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn osób trzecich które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.


Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby przesyłasz od nas kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą, czy w inny sposób (łącznie zwane „komentarzami”), wyrażasz zgodę na to, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.


Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich , w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność, osobowość lub inne prawa osobiste lub majątkowe. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 - DANE OSOBOWE
Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą mieć związek do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .


Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji zawartych w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: ( a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub łamać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI ; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub bez błędów.


Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać przy użyciu usługa będzie dokładna i niezawodna.


Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony czasu lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, bez powiadomienia.


Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi jest na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie przez nas określone) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.


W żadnym przypadku Yourcatneeds, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody , utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z innego powodu, wynikające z korzystania przez Ciebie z którejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi, lub z tytułu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali powiadomieni o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Yourcatneeds oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów i wykonawców , licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwi od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, zgłaszanych przez osoby trzecie w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które one zawierają włączyć przez odniesienie lub naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, ustalenie to nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i odpowiedzialność stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.


Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub nas . Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.


Jeśli według naszego wyłącznego uznania poniosłeś porażkę lub podejrzewamy, że poniosłeś porażkę , aby zachować zgodność z jakimkolwiek warunkiem lub postanowieniem niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub zaopatrzenie.


Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w tym serwisie Witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowi całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i reguluje korzystanie przez Ciebie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi ograniczone do wszelkich wcześniejszych wersji Warunków świadczenia usług).


Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko strona kreśląca.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu brytyjskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim Kolumbia, Kanada.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI
Najnowszą wersję Warunków świadczenia usług możesz w każdej chwili sprawdzić na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpić dowolną część niniejszych Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać do nas na adres contact@yourcatneeds.com
Właściciel:  Meow Digital Inc.
700 West Pender Street, Suite 1290, Vancouver, BC V6C 1G8 Kanada